Oddelegowanie Kierowcow | Tecnocompany Oddelegowanie Kierowcow

Oddelegowanie Kierowcow

Zadbamy o realizację zaświadczeń dla twoich delegowanych kierowców

Nasza usługa dotycząca delegowania kierowców skierowana jest do wszystkich firm transportowych rzeczy i osób, które wykonują transport docelowy lub rozpoczynający się na terenie Francji, Austrii oraz Niemiec.

Posiadając wymagane zaświadczenia będziesz mógł prowadzić twoją dzialaność za granicą w sposób prawidłowy oraz bezproblemowy a ponadto uchronisz firmę przed ewentualnymi karami lub sankcjami.

Delegowanie kierowców we Francji

Pomagamy firmom transportowym rzeczy i osób, które wykonują transport docelowy lub rozpoczynający sią na terytorium Francji w kwestii realizacji zaświadczeń oraz w kwestii przedstawicielstwa we Fancji. Nasza usługa pozwala firmom transportowym w przestrzeganiu francuskich wymogów dotyczących delegowania pracowników.

Delegowanie pracowników w Niemczech

Proponujemy nasze usługi konsultingowe w kwestii delegowania pracowników wszystkim firmom transportowym rzeczy i osób, ktore wykonują transport docelowy lub rozpoczynajacy sie na teryrtorium Niemiec. Dzięki naszej usłudze, zagraniczne firmy transportowe w pełni dostosowują się do obowiązujących wymogów dotyczacych delegowania pracowników na terenie Niemiec (Ustawa MiLoG).

Delegowanie pracowników w Austrii

Proponujemy nasze usługi konsultingowe w kwestii delegowania pracowników wszystkim firmom transportowym rzeczy i osób, które wykonują transport docelowy lub rozpoczynający się na terenie Austrii. Posiadanie wymaganych zaświadczeń zezwala zagranicznym firmom transportowym dostosować się do obowiązujących wymogów dotyczących delegowania pracowników na terytorium austriackim.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji, skontaktuj się z nami