Oddelegowanie Kierowcow

Zadbamy o realizację zaświadczeń dla twoich delegowanych kierowców

Nasza usługa dotycząca delegowania kierowców skierowana jest do wszystkich firm transportowych rzeczy i osób, które wykonują transport docelowy lub rozpoczynający się na terenie Francji, Austrii oraz Niemiec.

Posiadając wymagane zaświadczenia będziesz mógł prowadzić twoją dzialaność za granicą w sposób prawidłowy oraz bezproblemowy a ponadto uchronisz firmę przed ewentualnymi karami lub sankcjami.

Delegowanie kierowców we Francji

Pomagamy firmom transportowym rzeczy i osób, które wykonują transport docelowy lub rozpoczynający sią na terytorium Francji w kwestii realizacji zaświadczeń oraz w kwestii przedstawicielstwa we Fancji. Nasza usługa pozwala firmom transportowym w przestrzeganiu francuskich wymogów dotyczących delegowania pracowników.

Delegowanie pracowników w Niemczech

Proponujemy nasze usługi konsultingowe w kwestii delegowania pracowników wszystkim firmom transportowym rzeczy i osób, ktore wykonują transport docelowy lub rozpoczynajacy sie na teryrtorium Niemiec. Dzięki naszej usłudze, zagraniczne firmy transportowe w pełni dostosowują się do obowiązujących wymogów dotyczacych delegowania pracowników na terenie Niemiec (Ustawa MiLoG).

Delegowanie pracowników w Austrii

Proponujemy nasze usługi konsultingowe w kwestii delegowania pracowników wszystkim firmom transportowym rzeczy i osób, które wykonują transport docelowy lub rozpoczynający się na terenie Austrii. Posiadanie wymaganych zaświadczeń zezwala zagranicznym firmom transportowym dostosować się do obowiązujących wymogów dotyczących delegowania pracowników na terytorium austriackim.