Delegowanie Pracowników w Niemczech

Przestrzegaj niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników

Nasza usługa skierowane jest do wszystkich firm transportowych osób i rzeczy, które wykonują przewóz docelowy lub rozpoczynający się na terytorium Niemiec.

Korzystając z głebokięgo doświadczenia naszych wielojęzycznych ekspertów pomagamy wszystkim firmom transportowym, niemającym siedziby na terenie Niemiec w dostosowaniu się do obowiązujących przepisów dotyczących delegowania pracowników w Niemczech (ustawa MiLoG).

Nieprzestrzeganie obowiązujących wymogów lub posiadanie niekompletnej dokumentacji podlega odpowiednim sankcjom, których wysokość uzależniona jest od rodzaju ich naruszenia.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowa procedura trnsmisji zaświadczeń delegowanych pracowników drogą telematyczną.

Do kogo zwracamy się z naszą usługę?

Do wszystkich firm transportowych, które wykonują przewóz docelowy lub rozpoczynjący się na terytorium Niemiec.

Ustawa MiLoG - wymagania:

 • Rejestracja firmy na niemieckim portalu;

 • Sporządzenie oraz transmisja on line zaświadczeń delegowanych pracowników;

 • Ponadto zachowanie w siedzibie firmy nastącej dokumentacji:

  • Kopia wysłanego zaświadczenia;

  • Umowa o pracę;

  • Odcinki płacowe z potwierdzeniem otrzymania wynagrodzenia;

  • Rejestr godzin pracy z wyszczególnieniem – „Rozpoczęcia pracy, Czasu trwania pracy, Zakończenia pracy”, który należy przechować przez 24 miesiące.

  Przełożonie na język niemiecki w.w. dokumentacji tylko na żądanie.

 

Niemieckie przepisy dotyczące delegowania pracowników za granicą zobowiazują firmy transportowe do przestrzegania minimalnych stawek płacowych, przewidzianych przez niemieckie prawo pracy dotyczące transportu, a także do prowadzenia działaności w zgodności niemieckimi przepisami branżowymi, odnoszącymi się do czasu pracy oraz odpoczynku.