Zwrot Akcyzy Transport Towarowy

Zwrot Podatku Akcyzowego w Transporcie Towarowym

Tecno Company obsługuje wszystkie firmy, które w transporcie towarów wykorzystują pojazdy o masie całkowitej równej lub większej niż 7,5 ton w uzyskaniu zwrotu podatku akcyzowego.

Zwrot akcyzy za olej napędowy, który jest wykorzystywany w drogowym transporcie towarów, to świetna okazja do zminimalizowania kosztów za paliwo. które często są ogromnym wydatkiem dla firmy.

Tecno Company przeprowadza całą procedurę niezbędną do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego, zapewniając uzyskanie ulgi podatkowej w jak najkrótszym czasie. Prowizja za usługi jest pobierana tylko i wyłącznie po uzyskaniu zwrotu kosztów.


Nasze usługi obejmują:

 • Darmowe złożenie wniosku;

 • Darmowa analiza wykonalności;

 • Zero kosztów początkowych;

 • Sporządzanie roszczeń okresowych;

 • Stałe wsparcie techniczne oraz administracyjne;

 • Bezpośredni kontakt z organami administracyjnymi;

 • Pewne i szybkie zwroty.

 • Uzyskanie zwrotu kosztów jest możliwe dla wszystkich firm transportu towarowego z europejską licencją, które posiadaja siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej;

 • Zwrot kosztów jest przewidziany dla pojazdów o masie równej lub większej niż 7,5 ton;

 • Wnioski są składane co kwartał, z możliwością ubiegania się o zwrot za dwa lata wstecz.

 • Zwrot kosztów jest przewidziany dla wszystkich pojazdów o masie równej lub większej niż 7,5 ton;

 • Ilość wykorzystanego oleju napędowego, za jaką można uzyskać zwrot podatku akcyzowego, to maksymalnie 50 000 litrów rocznie na jeden pojazd. Za olej napędowy należy zapłacić kartą paliwową, ponieważ dowód kupna musi być natychmiastowo przekazany do hiszpańskiego urzędu;

 • Zwrot kosztów możliwy jest dopiero od tego kwatrału, w którym dane przedsiębiorstwo wraz z jego pojazdami zostało zarejestrowane w hiszpańskim urzędzie.

 • Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy kupiony we Francji jest przewidziany dla wszystkich pojazdów o masie równej lub większej niż 7,5 ton. Siedziba firmy, oraz jej pojazdy muszą być zarejestrowane w jednym z krajów UE;

 • W przypadku, gdy olej napędowy został zakupiony na terenie co najmniej trzech regionów Francji, stawka zwrotu kosztów może mieć inną wysokość dla każdego z regionów lub zostać określona poprzez obliczenie średniej wysokości stawek;

 • Wnioski są składane semestralnie, możliwość ubiegania się o zwrot za dwa lata wstecz.

 • Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy jest przewidziany dla wszystkich pojazdów o masie równej lub większej niż 7,5 ton, które są zarejestrowane w jednym z krajów UE. Główna siedziba firmy musi znajdować się w jednym z krajów UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia);

 • Wnioski należy złożyć do 20 dnia miesiąca, kwartału lub stycznia za poprzedni rok.

 • Zwrot kosztów dotyczy wszystkich pojazdów o masie równej lub większej niż 7,5 ton;

 • Pojazdy nie muszą być zarejestrowane na terenie UE;

 • Wysokość zwrotu kosztów jest ustalana raz w miesiącu i obowiązuje na miesiąc kolejny;

 • Wnioski należy złożyć do 31 marca za poprzedni rok.

 • Zwrot kosztów dotyczy wszystkich pojazdów o masie równej lub większej niż 7,5 ton;

 • Za olej napędowy należy zapłacić kartą paliwową, ponieważ dowód kupna musi być natychmiastowo przekazany do belgijskiego urzędu. Przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane;

 • Co do faktur, mogą być akceptowane alternatywne rozwiązania, które dokładnie odreślają związek pomiędzy dowodem zakupu ojelu napędowego a pojazdem, który został zatankowany;

 • Można ubiegać się o zwrot za ostatnie trzy lata po rejestracji firmy.

Stawki zwrotu kosztów w Europie €/l do końca roku:

NATION 2017 2018 2019 2020
WŁOCHY 0,214 €/l 0,214 €/l 0,214 €/l 0,214 €/l
FRANCJA 0,1142 €/l 0,1775 €/l 0,1771 €/l 0,1572 €/l
SŁOWENIA - - from 0.062 €/l to 0.096 €/l from 0,021 €/l to 0.062 €/l
HISZPANIA - 0,048 €/l 0,049 €/l 0,048 €/l
WĘGRY - - 0,010 €/l from 0,009 €/l to 0.037 €/l
BELGIA 0,17 €/l 0,185 €/l 0,2476 €/l 0,2476 €/l
*Zwrot możliwy tylko po zarejestrowaniu pojazdów

**Możliwośc odzyskania akcyzy 3 lata wstecz, jeśli pojazdy były zarejestrowane wcześniej

Dowiedz się ile można odzyskać