Zwrot Akcyzy Transport Pasażerski

Zwrot Podatku Akcyzowego w Transporcie Pasażerskim

Tecno Company wspiera swoją profesjonalnością oraz kompetencją wszystkie firmy wykonujące transport pasażerski w roszczeniu o zwrot podatku akcyzowego. Jednym z warunków do otrzymania takiego zwrotu to posiadanie pojazdów kategorii M2 lub M3.

Zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy, który jest wykorzystywany w drogowym transporcie osób, to świetna okazja do zminimalizowania kosztów za paliwo,które często są ogromnym wydatkiem dla firmy. Prowizja za usługi jest pobierana tylko i wyłącznie po uzyskaniu zwrotu kosztów.

Tecno Company przeprowadza całą procedurę niezbędną do uzyskania zwrotu akcyzy, zapewnia uzyskanie ulgi podatkowej w krótkim czasie oraz bez dodatkowych kosztów.


Nasze usługi obejmują:

 • Darmowe złożenie wniosku;

 • Darmowa analiza wykonalności;

 • Zero kosztów początkowych;

 • Sporządzanie roszczeń okresowych;

 • Stałe wsparcie techniczne oraz administracyjne;

 • Bezpośredni kontakt z organami administracyjnymi;

 • Pewne i szybkie zwroty.

Zarząd Transportu Pasażerskiego we Włoszech powołuje się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 roku, w którym są zdefiniowane wspólne prawa dla firm transportowych z siedzibą na terenie Unii Europejskiej, które wykonują międzynarodowy regularny transport liniami autobusowymi z oraz do kraju Wspólnoty i/lub przez jeden lub więcej krajów Wspólnoty.

Rozporządzenie to określa warunki wykonywania tego rodzaju transpotru:

 • Firma transortowa musi posiadać licencję na wkonywanie międzynarodowego transportu drogowego;;

 • Usługa musi być wykonywana za pomocą pojazdów kategorii M2 lub M3;;

 • Transport regularny musi być zalegalizowany poprzez zezwolenie na linie regularne w UE, które zostało wystawione na firmę na 5 lat.

 • Usługa musi być wykonywana za pomocą pojazdów kategorii M2 lub M3;

 • Przedsiębiorstwa transportu pasażerskiego mają możliwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego za zatankowany olej napędowy, ale nie ma możliwości odzyskania podatku VAT;

 • Ilość wykorzystanego oleju napędowego, za jaką można uzyskać zwrot podatku akcyzowego, to maksymalnie 50 000 litrów rocznie na jeden pojazd. Za olej napędowy należy zapłacić kartą paliwową, ponieważ dowód kupna musi być natychmiastowo przekazany do hiszpańskiego urzędu;;

 • Zwrot kosztów możliwy jest dopiero od tego kwatrału, w którym dane przedsiębiorstwo wraz z jego pojazdami zostało zarejestrowane w hiszpańskim urzędzie.

 • W transporcie pasażerskim zwrot kosztów dotyczy tylko i wyłącznie kupna tego oleju napędowego, króry został wykorzystany w rzeczywistym transporcie drogowym osób, tzn. który nie został wykorzystany na trasie bez obecności pasażerów;

 • Usługa musi być wykonywana za pomocą pojazdów kategorii M2 lub M3;

 • O zwrot kosztów może starać się każda osoba fizyczna lub prawna, wykorzystująca zafakturowane paliwo do publicznego drogowego transportu pasażerów;

 • Stawka zwrotu kosztów może mieć inną wysokość dla każdego z regionów lub zostać określona poprzez obliczenie średniej wysokości stawek, jeżeli olej napędowy został zakupiony na terenie co najmniej trzech regionów Francji.

 • Zwrot kosztów dotyczy tych firm, których główna siedziba firmy znajduje się w jednym z krajów UE lub EFTA (Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria i Norwegia).

 • Pojazdy nie muszą być zarejestrowane w jednym z państw UE;

 • Usługa musi być wykonywana za pomocą pojazdów kategorii M2 lub M3;

 • Wysokość zwrotu kosztów jest ustalana raz w miesiącu i obowiązuje na miesiąc kolejny.

 • Usługa musi być wykonywana za pomocą pojazdów kategorii M2 lub M3;

 • Za olej napędowy należy zapłacić kartą paliwową, ponieważ dowód kupna musi być natychmiastowo przekazany do belgijskiego urzędu;

 • Zwrot kosztów jest możliwy dla firm wykorzystujących olej napędowy z lub bez możliwości jego składowania;

 • Co do faktur, mogą być akceptowane alternatywne rozwiązania, które dokładnie odreślają związek pomiędzy dowodem zakupu ojelu napędowego a pojazdem, który został zatankowany;

Stawki zwrotu kosztów* w Europie €/l do końca roku:

NATION 2017 2018 2019 2020
WŁOCHY 0,214 €/l 0,214 €/l 0,214 €/l 0,214 €/l
FRANCJA 0,1142 €/l 0,1775 €/l 0,2171 €/l 0,2172 €/l
SŁOWENIA - - from 0.062 €/l to 0.096 €/l from 0,021 €/l to 0.062 €/l
HISZPANIA - 0,048 €/l 0,049 €/l 0,048 €/l
WĘGRY - - 0,010 €/l from 0,009 €/l to 0.037 €/l
BELGIA 0,17 €/l 0,185 €/l 0,2476 €/l 0,2476 €/l
*Zwrot możliwy tylko po zarejestrowaniu pojazdów

**Możliwośc odzyskania akcyzy 3 lata wstecz, jeśli pojazdy były zarejestrowane wcześniej

Dowiedz się ile można odzyskać