Rejestracja Dla Potrzeb Vat W Krajach UE | Tecnocompany Rejestracja Dla Potrzeb Vat W Krajach UE

Rejestracja Dla Potrzeb Vat W Krajach UE

Prowadzisz sprzedaż wysyłkową w krajch UE?

Twój biznes dobrze się rozwija i przokroczyłeś wyznaczone progi obrotów sprzedaży w jednym lub w wielu krajach Unii Europejskiej?

Lub

Korzystasz z systemu FBA Amazon lub innych zagranicznych magazynów?

Jeżeli tak, to ciąży na Tobie obowiązek dokonania identyfikacji dla potrzeb VAT w kraju UE, w którym przekroczyłeś taki limit lub magazynujesz twój towar.

 

Dostosuj się do obecnie obowiązujących przepisów UE w zakresie VAT

System identyficacji dla potrzeb VAT jest uregulowany Europejską Dyrektywą n. 2000/65/CE, art. 204 oraz Dyrektywą UE n. 2006/112/CE w celu zniesienia obowiązku posiadania siedziby firmy lub potrzeby mianowania przedstawiciela fiskalnego, w momencie gdy podmiot nie będący rezydentem w innym kraju UE dokonuje w nim transakcji handlowych podlegających opodatkowaniu VAT.

Tecno Company oferuje usługi konsultingowe w zakresie VAT we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Nasze usługi obejmują:

 • Rejestrację podatkową dla potrzeb VAT;

 • Usługi konsultingowe według lokalnych rozporządzeń podatkowych;

 • Składanie okresowych deklaracji VAT;

 • Zarządzanie płatnościami w wyznaczonych urzędach zagranicznych;

 • Wnioski o zwrot VAT.


Jako partner firm prowadzących sprzedaż wysyłkową pomagamy w dostosowaniu się do nowo obowiązujących norm europejskich w zakresie VAT. Wymogi odnośnie VAT przewidują obowiązek identyfikacji podatkowej w kraju zamieszkania konsumenta zagranicznego, w momencie gdy zostaną przekroczone wyznaczone limity obrotów sprzedaży (tabela poniżej).

 

Korzystasz z systemu FBA AMAZON?

Obowiązek rejestracji dla potrzeb VAT w UE dotyczy także wszystkich podmiotów prowadzących sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem strony Amazon oraz korzystających z systemu FBA Amazon, np.

jeżeli twój towar zostanie przemieszczony do magazynu w innym państwie UE, i z tego właśnie magazynu rozpoczyna sie proces transportu lub dostawy sprzedanego artykułu, jesteś zobligowany natychmiastowo dokonać rejestracji do  celów VAT w tym danym państwie, niezależnie od wysokości Twoich obrotów sprzedaży.

Zarządzamy pozycjami podatkowymi dla potrzeb VAT odnośnie e-commerce

Nasza firma obsługuje wszystkie sektory branży e-commerce. Oferowane usługi są indywidualnie dostosowane do potrzeb każdego klienta, oferując scentralizowane zarządzanie w zakresie VAT we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Posiadając wielojęzyczny zespół specjalistów, gwarntujemy między innymi obsługę klienta w językach:

 • polskim,

 • angielskim,

 • niemieckim,

 • włoskim,

 • francuskim,

 • hiszpańskim,

 • rumuńskim.

Dedykowany konsultant, zarządzający wszystkimi zagranicznymi pozycjami  VAT twojej firmy na bieżąco będzie Cię informowć o stanie twojej sytuacji podatkowej dla celów VAT dotyczącej działaności e-commerce, którą prowadzisz.

 

Kwoty Limitów Sprzedaży w Poszczególnych Krajach UE

Limity obrotów w krajach UE

 

Prowadzisz sprzedaż wysyłkową win lub alkoholi wysokoprocentowych za granicą?

Powierz się w ręce naszych konsulentów i otrzymasz gwarancję rzetelnej oraz wiarygodnej usługi.

Usługa rejestracji dla potrzeb VAT w UE skierowana jest do wszystkich podmiotów prowadzących handel win oraz sprzedaż alkoholi wysokoprocentowych w krajach UE.

Obowiązek dokonania rejestracji do VAT powstaje w krajach UE, w których dokonujesz  takiego handlu, niezależnie od wysokości Twoich obrotów sprzedaży.

Jako Wasz partner zadbamy o rozwiązanie wszystkich, nieprzewidzianych trudności związanych ze sprzedażą wysyłkową towarów objętych akcyzą na terenie całej Europy

Dzięki Tecno Company będziesz prowadzić twój biznes w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami europejskimi.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji, skontaktuj się z nami