FAQ

Nie. Podatek akcyzowy na olej napędowy można odzyskać tylko w następujących krajach UE: Włochy, Belgia, Hiszpania, Francja, Słowenia oraz Węgry
Aby móc ubiegać się o zwrot akcyzy na olej napędowy zakupiony w krajach, w których taki zwrot jest możliwy należy:
- posiadać aktualną licencję europejską na transport międzynarodowy;
- posiadać pojazdy o masie równej lub większej niż 7.5 ton lub posiadać pojazdy kategorii M2 lub M3 w przypadku transportu paseżerów;
- posiadac faktury potwierdzające zakup oleju napędowego;
- dokonać wcześniejszej rejestracji firmy, a także pojazdów firmowych w kraju, w którym podmiot stara się o zwrot podatku i w którym taka rejestracja jest wymagana.
O zwrot podatku akcyzowego mogą ubiegać się wszystkie firmy wykonujące usługi transportowe, które posiadają pojazdy o masie równej lub większej niż 7,5 ton oraz które zakupiły olej napędowy w krajach, w których taki zwrot jest możliwy
Obowiązek dokonania rejestracji dla potrzeb VAT związany jest z przekroczeniem wyznaczonych limitów sprzedaży w danym kraju UE. Jeżeli obroty nie osiągają wyznaczonych progów w danym kraju UE, dokonanie w.w. rejestracji jest nieobowiązkowe.
Poniżej link z wyznaczonymi limitami obrotów sprzedaży w poszczególnych krajach UE: link
Każde państwo członkowskie posiada własne kryteria określające rodzaje wydatków, za które można żądać zwrotu podatku VAT.
Ogólnie rzecz biorąc, o zwrot podatku VAT można się ubiegać na podstawie następujących wydatków:
- Paliwo;
- Dzierżawa środków transportu;
- Wydatki związane ze środkami transportu (naprawa, konserwacja);
- Opłaty autostradowe;
- Koszty podróży (taksówki, wynajem samochodu itp.);
- Koszty zakwaterowania, hotele;
- Koszty wyżywienia/restauracje;
- Targi, wystawy, konferencje;
- Wydatki reprezentacyjne;
- Inne: usługi związane z edukacją; zakup lub dzierżawa dóbr; itd.
Zgodnie z dyrektywą europejską 2008/9/CE o zwrot podatku VAT mogą ubiegać się wszystkie podmioty gospodarcze, które w okresie odnoszącym się do zlożonego wniosku, poniosły koszty obciążone podatkiem VAT w innym kraju czlonkowskim Unii Europejskiej.
Wniosek o zwrot podatku VAT dotyczy tylko i wyłącznie wydatków poniesionych w celach komercyjnych na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej, a NIE do użytku prywatnego.
Wniosek o zwrot podatku VAT może być złożony kwartalnie (przy minimum 400 EUR zwrotu) lub rocznie (przy minimum 50 EUR zwrotu). Kwartalny wniosek o zwrot podatku VAT można zlożyć począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po kwartale referencyjnym, natomiast wniosek roczny można złożyć do 30 września roku następującego po okresie odniesienia.

Chcesz zasięgnąć więcej informacji, skontaktuj się z nami